Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2024 bedelleri belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Tebliğ’i, Resmi Gazete’nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2024 yılı bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 45 bin 657 lira olacak.

Perakende satış belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 2 bin 348 lira, ilçe merkezlerinde 1552 lira, diğer mahallerde 564 lira olarak uygulanacak.

Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 9 bin 802 lira, diğer mahallerde 3 bin 761 lira bedel ödenecek.

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 23 bin 843 lira, diğer mahallerde 21 bin 900 lira bedelle alınabilecek.

“Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23 ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ” de Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Söz konusu tebliğle, gelecek yıl uygulanacak tesis kurma ve faaliyet uygunluk belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 347 bin 990 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 695 bin 981 lira, tütün ticareti yetki belgesi 347 bin 990 lira ve tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri yıllık 34 bin 797 lira bedelle alınabilecek.

TESİS KURMA BELGE ÜCRETLERİ

Bakanlığın bir diğer tebliğiyle de 2024’te uygulanacak tütün tesisi kurma, proje tadilatı uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri belirlendi.

Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretim tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 116 bin 954 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 1388 lira alınacak.

Proje tadilatı uygunluk belgesi bedeli de sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 116 bin 954 lira, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her 1 tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 1388 lira olacak.

Bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 21,75 lira tahsil edilecek.

PURO İTHALATI YETKİ BELGESİ

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 679 bin 460 lira, söz konusu yetki belgelerinin yıllık süre uzatımı için 57 bin 7 lira ödenecek.

Öte yandan, tesis kurma uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 116 bin 954 lira, proje tadilatı uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 116 bin 954 lira, her bir piyasaya arz uygunluk belgesi için de 21 bin 935 lira ödenmesi gerekecek.

Makaron ithalatı uygunluk belgesi için 21 bin 935 lira, bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak da 109,78 lira alınacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde tesis kurma uygunluk belgesi bedeli, üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına veya proje tadilatı uygunluk belgesi karşılığında her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 61 bin 465 lira olacak.

Yaprak sigara kağıdı ithalatı uygunluk belgesi için 21 bin 935 lira ödenecek. Her 1000 adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 4,51 lira alınacak.

Söz konusu tebliğler, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx