Yargıtay’dan emsal yıllık müsaade kararı

Yargıtay personelin çalışma günleri ile mazeret ve yıllık müsaadeleri birbirinden ayıran bir karara imza attı.

9. Hukuk Dairesi, çalışanın devamsızlık tutanaklarında görünen işe gelmediği günlerin yıllık müsaadeden düşülmesinin İş Kanunu’na muhalif olduğuna hükmetti.

İşveren, personelin iş akdini feshetti

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan emekçi, mukavelesinin patron tarafından haksız feshedildiğini öne sürdü.

Tatilde çalıştı fiyatını almadı

Davacı emekçi, fazla çalışma yapmasına, genel tatil ve hafta tatili günlerinde çalışmasına karşın bu çalışmaların karşılığının ödenmediğini belirtti.

Yıllık müsaadelerini kullanmadı

Davacının yıllık müsaadelerini kullanmadığını ve kullanılmayan müsaade fiyatlarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma fiyatı, müsaade fiyatı, iki aylık iş arama müsaade fiyatı, hafta tatili fiyatı, ulusal bayram ve genel tatil fiyatı, fiyat alacaklarını talep etti.

İşveren çalışanın devamsızlığını öne sürdü

İHA’nın haberine nazaran, davalı patron, iş akdinin davacının devamsızlık yapması nedeniyle patron tarafından haklı olarak feshedildiğini, talep edilen alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının tüm haklarının eksiksiz ödendiğini savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme kısmen kabul etti

Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Karar, temyiz edildi

Kararı taraf avukatları temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

“Mazeret müsaadesi yıllık müsaade sayılmaz”

Emsal bir karara imza atan Yüksek Mahkeme, mazeret müsaadelerinin yıllık müsaadeden tahsil edilemeyeceğine dikkat çekti.

Yıllık müsaade yazılı kanıtla ispat edilmeli

Kararda şu sözlere yer verildi: “Mahkemece uzman raporundaki ikinci seçenekte yapılan hesaplamaya prestij edilmesi de kusurludur. Zira, çalışanın yıllık müsaadelerini kullandığını yahut kullandırılmayan müsaade fiyatlarının ödendiğini patron yazılı kanıt ile ispat etmek zorundadır.

İşçiye çeşitli sebeplerle mazeret müsaadesi ismi altında verilen müsaadelerin yıllık müsaadeden mahsup edilmesi mümkün değildir.

Devamsızlık yıllık müsaadeden düşülemez

Yine çalışanın devamsızlık tutanaklarında görünen işe gelmediği günlerin yıllık müsaadeden düşülmesi İş Kanunu’na terstir.”

Bilirkişi devreye girdi

Yargıtay’a nazaran, yapılması gereken, davacının tüm hizmet müddeti nazara alınarak hak kazandığı yıllık müsaade mühletinin ve bu mühlet üzerinden müsaade fiyatının hesaplanması için uzmandan kontrole elverişli yeni bir rapor aldırmak ve sonucuna nazaran talep hakkında bir karar vermek oldu.

Karar bozuldu

Hatalı eksper raporuna prestijle, müsaade fiyatı talebinin yazılı biçimde kabulüne karar verilmesi yanılgılı olup bozmayı gerektirdi.