Sağlık çalışanlarından ‘Tıp Bayramı’nda basın açıklaması

Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası, Devrimci Sağlık İş, Birlik ve Dayanışma Sendikası ile Ankara Aile Hekimleri Derneği üyesi sağlık çalışanları, ’14 Mart Tıp Bayramı’nda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya geldi.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün de destek verdiği sağlık çalışanları, açtıkları döviz ve pankartlarla özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yoğun ve özveriyle çalıştığını belirterek,

“Şiddetin olmadığı güvenli çalışma alanları, bilimsel bilgi üreten özerk üniversiteler istiyoruz. Asistan arkadaşlarımızın uzun çalışma koşulları altında ezilmediği, nitelikli eğitim alabilecekleri akademik ortamlar istiyoruz.

Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı baskı altında ezilmediğimiz çalışma koşulları istiyoruz. Emekliliğimize yansıyan performansa dayalı olmayan güvenceli bir gelir istiyoruz. Hastaların aylarca randevu sırası beklemediği, sevk zincirinin uygulandığı basamaklandırılmış sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Sağlık emek gücünün kadrolu ve güvenceli istihdam edilmesini istiyoruz” dedi.