Öğrenci başarı izleme araştırması yapılacak

İzleme araştırması ile 4 ve 7’nci sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri ders alanlarındaki kazanımlar; 10’uncu sınıf seviyesinde ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji ders alanlarındaki kazanımlar ölçülecek.

MEVCUT DURUMU GÖRME İMKANI TANIYACAK
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu eğitim öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak için Bakanlık olarak tüm imkânların sarf edildiğini ve gelinen noktadan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte salgın dönemindeki olası öğrenme kayıplarının telafisi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini belirten Özer, şunları söyledi:
“Ülke olarak TIMSS, PISA, PIRLS gibi uluslararası araştırmalara katılıyoruz. Son dönemde de bu araştırmalarda ülke olarak gözle görülür bir başarı elde ettik. Bu araştırmalar, eğitim sistemimizin gözden geçirilmesine imkân tanıyor. Böylece iyileştirmeye açık yönler görülerek güçlü tedbirler alınıyor. Yaklaşık 50 bin öğrenciye uygulanacak Öğrenci Başarı İzleme Araştırması, mevcut durumu görme imkânı sağlayacak ve eğitim öğretim sürecinin niteliğini etkin bir biçimde iyileştirmede ve özellikle öğrencilere telafi çalışmalarında kayda değer katkılar sunacaktır.

ÖĞRENCİLERE KARNELER İLETİLECEK
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ölçme değerlendirme ilkelerine uygun olarak hazırlanan Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’nda kullanılacak kitapçıklar ve diğer uygulama evrakların baskı işlemleri illerde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere değerlendirme yapılan her alan içindeki alt öğrenme alanlarına ait kazanımları edinme düzeylerini içeren karneler, Öğrenci Değerlendirme Merkezi Ortak Platformu vasıtasıyla iletilecek. Böylece öğrencilerin eksikliklerini görüp okullar aracılığıyla gerekli destek çalışmaları yapılacak.”