Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni seçim vaadi… 3 kuralı açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Pandemi sonrası Türkiye ve dünya ekonomisi’ konulu Maltepe Ekonomi Forumu’nda konuştu.

“BÜROKRASİDEKİ ÇÜRÜMENİN, YOZLAŞMANIN TEMEL NEDENİ LİYAKAT SİSTEMİNİN YOK EDİLMESİDİR”

“Bozulan düzen için ne yapmamız lazım?” diye soran Kılıçdaroğlu, sık sık 3 temel kuraldan söz ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

*Yeni kadrolar, yeni kurallar yeni kurumlar diyoruz. Biz bu üç adımı gerçekleştirirsek, yani düşündüğümüzü gerçekleştirirsek önemli sonuçlar elde etme konusunda önemli bir merhaleyi aşmış olacağız.

*Yeni kadrolardan kastımız devlette liyakatin olmasıdır. Yani işi ehline teslim etmektir. Bugün devlette bürokraside var olan çürümenin, yozlaşmanın temel nedeni liyakat sisteminin yok edilmesidir. İkinci önemli kural, yeni kurallar.

*Yeni kurallardan kastettiğimiz, birincisi devletin saydam olması lazım. İkinci kural siyasette hesap verebilirlik.

*Siyasetçi eğer devleti yönetmeye kalkıyorsa, bürokrasiyi yönetmeye kalkıyorsa kesinlikle hesap vermesi lazım.

“KESİN HESAP KOMİSYONU KURACAĞIZ”

Siyasette hesap verebilirlik kuralını iki başlık altında değerlendiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bunlardan birisi bizim, hem İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nde hem de güçlendirilmiş parlamenter sistem modelini açıklarken ifade ettik Kesin Hesap Komisyonunu.

*Yani harcanan bütçenin, harcandıktan sonra  paraların nereye harcandığını gösteren yasanın adına Kesin Hesap Kanunu diyoruz. Biz şunu düşünüyoruz, Kesin Hesap Komisyonu kuracağız, komisyonun başkanı ana muhalefet partisinden olacak.

*Dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek. Temel nedenim, yürütme organının, yaptığı harcamalar dolayısıyla yasama organına hesap verebileceğini bilmesidir.

*Bu komisyonun bir başka önemi, ‘ben nasıl olsa hesap vereceğim’ diyecek ilgili bakan, bürokratlar da orada hazır olacaklar, kesinlikle yolsuzlukların önlenmesi konusunda da önemli bir kilometre taşıdır.

*İkincisi Sayıştay… TBMM adına denetim yapan Sayıştay, uluslararası kurallara göre denetim yaparsa o zaman sağlıklı raporlar TBMM’ye gelmiş olur.

*Biz Sayıştay’ın da yapısını değiştirerek, Uluslararası Sayıştaylar Birliği’nin de öngördüğü temel kurallara göre Sayıştay’ın denetim yapmasını sağlayacağız.

“SİYASETİN AHLAKLI, ERDEMLİ, HESAP VEREBİLİR KONUMDA OLMASI LAZIM”

Kılıçdaroğlu, “İsrafla ilgili yürütme organı bir genelge çıkaracak ve israfın kesinlikle yasaklandığını öngören kuralları duyuracak. Siyasi Ahlak Kanunu. Siyasetin ahlaklı, erdemli, hesap verebilir konumda olması lazım. Bu kanunu çıkaracağımızı taahhüt ettik. Yeni kurumlardan neyi kast ediyoruz? Stratejik Planlama Teşkilatı kuracağız. İkincisi Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. İnsan Hakları Eşitlik Kurumu yeni bir kurum olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla demokrasinin güçlenmesi için bir çaba, kurum. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak. Yardımı insan onuruna yakışır bir şekilde yapmak zorundayız. Bu kurumlarda görev alanların belli bir strateji içinde hedefe kilitlenmesi lazım. Stratejinin de dört ayaklı olması lazım. Birincisi demokrasi. İkincisi üreten Türkiye. Katma değeri yüksek ürün üretmesi lazım Türkiye’nin. Üçüncü ayak güçlü bir sosyal devlet inşa etmektir. Dördüncüsü de sürdürülebilirlik.” diyerek sözlerini noktaladı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından, “Türkiye’de Ekonomik Sorunlar ve Çözümler” oturumunda, vatandaşları yoksullaştıran büyümeyi, bozulan gelir dağılımını, yapısal ekonomik sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.