İktidar 8 ayda nereye ne kadar harcadı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl Ocak-ağustos döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,1 yükselerek 872 milyar 635 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 19,5 artarak 910 milyar 142 milyon liraya çıktı. Bütçe 37 milyar 507 milyon lira açık verdi.

SÖZCÜ’nün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021 yılının ilk sekiz ayında en büyük gider kalemi 142 milyar lira ile sosyal güvenlik harcamaları olurken onu, 129 milyar lira ile Hazine’nin gerçekleştirdiği borç ve faiz ödemeleri izledi.

DİN İŞLERİ, UZAY, GÖÇ, KADIN, GENÇLİK…

Türkiye, göç yönetimi için Ocak – Ağustos döneminde 2 milyar 188 milyon lira harcarken, Afganistan’dan göç dalgasının hızlandığı Ağustos ayında gerçekleştirilen 776 milyon liralık harcama dikkat çekti.

Program sınıflandırılmasına göre, bütçe giderlerinin gelişimine bakıldığında, Cumhurbaşkanlığı yılın 8 ayında 1 milyar 767 milyon lira harcama yaptı.

Söz konusu dönemde din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için yapılan harcama 8 milyar 522 milyon lira olurken, uzay ve havacılık için 661 milyon lira, gençlik için 652 milyon lira, insan hakları için 37 milyon lira, bağımlılıkla mücadele için 276 milyon lira, kadının güçlenmesi için 232 milyon lira, şehit yakını ve gaziler için 50 milyon lira harcandı.

Harcama kalemleri ve giderler ilk 8 ayda şöyle oldu:

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi: 871 milyon lira
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma: 1 milyar lira
Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik: 4 milyar 241 milyon lira
Bağımlılıkla Mücadele: 276 milyon lira
Bilgi ve İletişim: 496 milyon lira
Bölgesel Kalkınma: 103 milyon lira
Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması: 2 milyar 631 milyon lira
Cumhurbaşkanlığı: 1 milyar 767 milyon lira
Demiryolu Ulaşımı: 14 milyar 489 milyon lira
Denizyolu Ulaşımı: 235 milyon lira
Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi: 8 milyar 522 milyon lira
Dış Denetim ve Hesap Yargılaması: 210 milyon lira
Dış Politika: 4 milyar 338 milyon lira
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası: 6 milyar 110 milyon lira
Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim: 13 milyar 859 milyon lira
Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık: 3 milyar 963 milyon lira
Gençlik: 652 milyon lira
Göç Yönetimi: 2 milyar 188 milyon lira
Hayat Boyu Öğrenme: 1 milyar 476 milyon lira
Hazine Varlıklarının ve Yükümlülüklerinin Yönetimi: 129 milyar 508 milyon lira
Hukuk Ve Adalet: 19 milyar 14 milyon lira
İnsan Hakları: 37 milyon lira
İstatistik: 258 milyon lira
İstihdam: 24 milyar 363 milyon lira
Kadının Güçlenmesi: 232 milyon lira
Kamu Denetçiliği: 22 milyon lira
Kamu Gelirleri Yönetimi: 2 milyar 582 milyon lira
Karayolu Ulaşımı: 26 milyar 305 milyon lira
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele: 1 milyar 222 milyon lira
Kırsal Kalkınma: 1 milyar 898 milyon lira
Kombine Taşımacılık, Lojistik ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı: 2 milyon lira
Koruyucu Sağlık: 17 milyar 666 milyon lira
Meteoroloji: 386 milyon lira
Milli Kültür: 2 milyar 916 milyon lira
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme: 482 milyon lira
Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi: 2 milyar 206 milyon lira
Ortaöğretim: 27 milyar 619 milyon lira
Sanat ve Kültür Ekonomisi: 744 milyon lira
Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi: 7 milyar 433 milyon lira
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi: 4 milyar 862 milyon lira
Şehit Yakını ve Gaziler: 50 milyon lira
Sınai Mülkiyet Hakları: 74 milyon lira
Sosyal Güvenlik: 142 milyar 609 milyon lira
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: 2 milyar 750 milyon lira
Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi: 364 milyon lira
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği: 846 milyon lira
Tabii Kaynaklar: 806 milyon lira
Tapu Ve Kadastro: 798 milyon lira
Tarım: 20 milyar 504 milyon lira
Tedavi Edici Sağlık: 40 milyar 163 milyon lira
Temel Eğitim: 48 milyar 297 milyon lira
Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması: 10 milyar 657 milyon lira
Toplum Güvenliği: 48 milyar 845 milyon lira
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi: 7 milyar 938 milyon lira
Trafik Güvenliği: 1 milyar 470 milyon lira
Tüketicinin Korunması: 656 milyon lira
Turizmin Geliştirilmesi: 681 milyon lira
Ulusal Savunma ve Güvenlik: 56 milyar 330 milyon lira
Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim: 1 milyar 552 milyon lira
Uluslararası Kalkınma İşbirliği: 279 milyon lira
Uzay ve Havacılık: 661 milyon lira
Vatandaşlık ve Sivil Toplum: 1 milyar 244 milyon lira
Yasama: 803 milyon lira
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi: 83 milyar 681 milyon lira
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma: 27 milyar 662 milyon lira
Yönetim ve Destek Programı: 38 milyar 527 milyon lira
Yükseköğretim: 34 milyar 234 milyon lira
Program Dışı Giderler: 75 milyar 38 milyon lira