Göç Yönetimi İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi arıyor! Müracaat için yarın son gün…

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D unsuru kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Alınmasında Uygulanacak Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 60 daima personel alımı yapacağını açıkladı. En az ilköğretim mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan Bakanlık, yeniden adayları kura ve kelamlı imtihan uygulamasına tabi tutacak. İşte alıma ait merak edilen ayrıntılar…

Son Müracaat Ne Vakit?

Göç Yönetimi Başkanlığı Paklık Vazifelisi alımı müracaatları 23 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 27 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden müracaatları online olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen, posta yahut e-posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek

MÜRACAAT EKRANI

Nasıl Müracaat Yapılır?

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek Paklık Vazifelisi alımına müracaatta bulunabilmek için öncelikle İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapın “Meslek” yazan kısma “Temizlik Görevlisi” yazarak orta butonuna tıklayın. Listelenen ilana giriş yaparak müracaatınızı kolay kolay tamamlayabilirsiniz.

Müracaat Koşulları Neler?

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- İlan tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak,

4- İlan tarihi prestijiyle askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),

5- Kamusal haklardan yoksun bulunmamak,

6- Misyonunu devamlı yapmasına mani teşkil edecek sıhhat sorunu bulunmamak,

7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak,

9- İşe alınacak emekçilerin deneme müddeti en çok iki ay olup, deneme müddeti içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim mühletine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

10-Yukarıda yer alan Daima Emekçi takımları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynısayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Müracaatlar yalnızca bir vilayet için yapılacaktır. Birden fazla vilayet için yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11- Talep kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları ilan – imtihan sürecinin her etabında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe ters doküman verenler yahut beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak, istihdam süreçleri yapılmış ise süreçleri iptal edilecek, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Özel Müracaat Kaideleri Neler?

1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,

2- İlan tarihi prestijiyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,

3- İlan tarihi prestijiyle müracaat yapılan vilayette ikamet ediyor olmak,

4- Adayların 24 saat aslına nazaran vardiyalı çalışmasına ve dış yerde çalışmasına pürüz durumunun olmaması,

5- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci unsurunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olması gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ