Belediyeler el değiştirdi bütçe fazla verdi

Belediyelerin bütçelerinde, 31 Mart yerel seçimlerinden sonraya denk gelen dönemde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün Mahalli İdareler Raporu’nda yer alan Belediyelerin Bütçe Gerçekleşmelerine İlişkin Genel Göstergeler’de, 2019 ve 2020 yılları itibarıyla mahalli idarelerin bütçe gerçekleşmeleri karşılaştırıldı. 2019’da 123.3 milyar lira olan bütçe giderine karşın, 115.8 milyar lira bütçe geliri oldu. 2019’da belediyelerin bütçeleri 7.8 milyar lira açık verdi. 31 Mart seçimlerinden sonraki döneme denk gelen 2020’de ise durum değişti. Bu dönemde 134.5 milyar lira bütçe giderine karşın, 136.7 milyar lira bütçe geliri elde edildi. 2020’de belediyelerin bütçesi böylelikle 2.2 milyar lira fazla verdi.

KİRALIK TAŞIT SALTANATI

Öte yandan Mahalli İdareler Raporu’na göre belediyelerde kiralık taşıt saltanatı da yaşanıyor. 2020 yılı itibarıyla belediyelerde toplam 78 bin 667, bağlı idarelerde ise 13 bin 443 olmak üzere toplam 92 bin 110 demirbaş taşıt olduğu bildirildi. Yine 2020 yılı itibarıyla toplam 33 bin 282 kiralık aracın olduğu belediyelerde toplam 26 bin 63, bağlı idarelerde 7 bin 219 kiralık taşıt olduğu açıklandı. Demirbaş taşıtlardan 30 bin 886’sı binek taşıt olurken, kiralık binek taşıt sayısı ise 18 bin 873 olarak açıklandı. Büyükşehir belediyelerindeki demirbaş binek taşıt sayısı 8 bin 678, kiralık binek taşıt sayısı ise 7 bin 853 oldu.”

Sadece bir yılda belediyeler %1.6 fazla verir hale geldi

Kurumun 2020 Faaliyet Raporu’nda belediyelerin durumu şöyle aktarıldı: “2019 yılında mahalli idarelerin bütçe gelirleri bütçe giderlerinin yüzde 92.7’sini karşılamasına rağmen, 2020 yılında mahalli idareler bütçeleri fazla vermiştir. Belediyelerin bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde; 2019 yılında bütçe gelirlerinin bütçe giderlerinin yüzde 93.6’sını karşılamasına rağmen bütçenin, 2020 yılında yüzde 1.6 oranında fazla verdiği görülmektedir.”