Bakanlıktan gayrimenkul fiyatları ve konut kiraları adımı: İnternet sitelerine düzenleme gelecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul satışlarında beyan edilen bedelleri tapu harcı istikametinden de incelemeye alırken alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediği tespit ediliyor.

Bakanlıktan alınan bilgilere nazaran, kayıt dışılık ve haksız fiyat oluşumları ile çaba kapsamında çalışmalar sürdürülürken gayrimenkul satış ve kiralama süreçleri de yakın takibe alındı.

İNTERNET SİTELERİNE BİLGİ VERME ZARURİLİĞİ GELECEK

Yükselen gayrimenkul fiyatları ve konut kiraları üzerine harekete geçen Bakanlık, vergiyi doğuran olay ve süreçlerin cari devirde tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması için yapılan çalışmaları destekleyecek bilgilere daha kolay ulaşmak üzere internet ilan sitelerine bilgi verme mecburiliği getirecek. Kelam konusu bilgi alımına yönelik Bakanlık bildiri yayınlamaya hazırlanıyor.

Vergi Tarz Kanunu’na nazaran, gerçek ve hukuksal bireylerin vergilendirmeye ait olaylarla ilgili olarak Bakanlık yahut vergi dairesince kendilerinden yazıyla istenilen bilgileri vermeleri gerekiyor.

Yapılması planlanan düzenleme ile menkul ve gayrimenkullerin satışı yahut kiralanması için internet sitelerine verilen ilanlara ait bu sitelerden kapsamlı bilgi alınacak. Kelam konusu bilgiler, vergi mevzuatı çerçevesinde incelenerek risk tahliline tabi tutulacak ve gerekli süreçler yapılacak.

7 BİN KİŞİ İZAHA DAVET EDİLECEK

Gayrimenkulün satışı sırasında beyan edilen pahaların tapu harcı istikametinden de incelenmesine başlanırken alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediğine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Bakanlık, birinci evrede 2019 ve 2020 yıllarındaki satışları ele alırken harç matrahının gerçek beyan edilip edilmediğine yönelik incelemeler de devam ediyor.

Kelam konusu yıllara dair banka kredisi bilgilerinden hareketle yapılan tahliller sonucunda, kredi kullanarak gayrimenkul alan ve kredi meblağı ile beyan edilen harç matrahı ortasında fark bulunan mükellefler Bakanlıkça tespit edildi. Kredi fiyatı ile gayrimenkulün alış bedeli ortasında kıymetli farklar belirlendi. Bu farkların birtakım satış süreçlerinde beyan edilen fiyatın 40 katına ulaştığı görüldü.

Bu çerçevede, birinci etapta yaklaşık 7 bin kişi hakkında “izaha davet” süreci yapılacak ve ödenmeyen harçların tahsili yoluna gidilecek.