Atıl kamu binaları öğrenci yurdu yapılsın

Eğitim öğretim yılının açılması nedeniyle birçok öğrenci yurt ve ev sorunu yaşıyor. Gelecek Partisi, kamuya ait olan ve atıl durumda kalan binaların yurda dönüştürülmesini önerdi.

Gelecek Partisi, konut fiyatlarında ve kira fiyatlarında yükselen artışa yönelik alınacak önlemleri açıkladı. Kira ve konut fiyatlarındaki artış ile mutfaktaki yangının barınma ihtiyacına sıçradığına dikkat çekildi. Çözüm önerileri şöyle:

VERGİ ALINMASIN: İlk defa ev sahibi olacak, ya da tek evini alacak kişilere vergi muafiyeti ve konut kredi faizinin kısmen kamu tarafından oluşturulacak bir fondan karşılanması sağlanmalıdır. (Fon yabancılara yapılan satışlara getirilecek ek bir vergi ve 3’ten fazla gayrimenkul veya arsaya sahip olan kişilerden alınacak ek vergilerle oluşturulmalıdır)

KAMU ARSA ÜRETMELİ: Düşük gelirli kesimleri ev sahibi yapacak ve insan onuruna yakışır bir yaşam sunacak projeler için, kamu tarafından, arsa üretimini kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır.

MAKUL ÜCRETLİ YURT: Öğrencilerin ev yerine yurtlarda barınmasını teşvik etmek üzere daha yüksek konforlu, ulaşımı daha kolay, makul ücretli yurtların üretimi teşvik edilmelidir.

VATANDAŞLIK İÇİN 1 MİLYON DOLAR

Devlet, yurtdışından gelen sığınmacılar ve misafirler konusunda yol gösterici ve düzen sağlayıcı bir iskan yaklaşımını gündeme almalıdır. Bunun yanında yabancılara vatandaşlık için yapılan konut satışları disiplin altına alınmalı, vatandaşlık sadece konut sahibi ile sınırlanmalı, kota kısıtlaması, 250 bin dolar alt değerinin 1 milyon dolara çıkarılması, konutun 3 yıl sonunda satış izninin 10 yıla çıkarılması gibi tedbirler alınmalıdır. Bununla beraber Marmara Bölgesi’ne yeni nüfus gelmesi engellenmelidir.